File: examples/blog/js/jquery-validate/localization/messages_pl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Haseeb Ahmad Basil  >  PHP Skeleton Framework  >  examples/blog/js/jquery-validate/localization/messages_pl.js  >  Download  
File: examples/blog/js/jquery-validate/localization/messages_pl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: PHP Skeleton Framework
Extensive Web application development framework
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 1,287 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 * Translated default messages for the jQuery validation plugin.
 * Locale: PL
 */
jQuery.extend(jQuery.validator.messages, {
	required: "To pole jest wymagane.",
	remote: "Proszę o wypełnienie tego pola.",
	email: "Proszę o podanie prawidłowego adresu email.",
	url: "Proszę o podanie prawidłowego URL.",
	date: "Proszę o podanie prawidłowej daty.",
	dateISO: "Proszę o podanie prawidłowej daty (ISO).",
	number: "Proszę o podanie prawidłowej liczby.",
	digits: "Proszę o podanie samych cyfr.",
	creditcard: "Proszę o podanie prawidłowej karty kredytowej.",
	equalTo: "Proszę o podanie tej samej wartości ponownie.",
	accept: "Proszę o podanie wartości z prawidłowym rozszerzeniem.",
	maxlength: jQuery.validator.format("Proszę o podanie nie więcej niż {0} znaków."),
	minlength: jQuery.validator.format("Proszę o podanie przynajmniej {0} znaków."),
	rangelength: jQuery.validator.format("Proszę o podanie wartości o długości od {0} do {1} znaków."),
	range: jQuery.validator.format("Proszę o podanie wartości z przedziału od {0} do {1}."),
	max: jQuery.validator.format("Proszę o podanie wartości mniejszej bądź równej {0}."),
	min: jQuery.validator.format("Proszę o podanie wartości większej bądź równej {0}.")
});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.